1
1389/6/3 چهارشنبه   سلمان داشاد
 
سمت  مدیر امورشعب بانک مسکن استان زنجان
 
تلفن محل كار  33463932
دورنگار  33463933
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس حسابداری
سوابق كاري 
-
 

 
امتیاز دهی
 
 

^