1397/5/23 سه‌شنبه   یوسف حیاتی
 
سمت  رئیس بانک توسعه صادرات شعبه زنجان
 
تلفن محل كار  33323975
دورنگار  33331003
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس حسابداری از دانشگاه شهید چمران اهواز
سوابق كاري 
 

 
امتیاز دهی
 
 

^