غفور حمیدی
1389/6/3 چهارشنبه   غفور حمیدی
محل كار  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
سمت  معاون اقتصادی
نشاني  زنجان -خیابان خرمشهر-جنب سازمان مسکن و شهرسازی-اداره کل امور اقتصادی و دارایی
تلفن محل كار  024-33031118-33778060
دورنگار  024-33779003
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس علوم اقتصادی (اقتصاد بازرگانی) دانشگاه علامه طباطبایی تهران کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سوابق كاري 
کارشناس بودجه و اعتبارات و دفترداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان مسئول بودجه و اعتبارات و دفترداری اداره کل انتقال خون استان زنجان کارشناس مطالعات اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان رئیس گروه کارشناسان اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان بازرس امور اقتصادی و زیربنایی اداره کل بازرسی استان زنجان معاون ذیحساب اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان معاون ذیحساب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان معاون ذیحساب اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان معاون ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان معاون ذیحساب اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان ذیحساب اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
مهارت ها 
مجری طرح پژوهشی بررسی آثار تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی ( تولید ناخالص داخلی ، تورم و اشتغال ) استان زنجان1388 (پژوهشکده امور اقتصادی ) - مجری طرح پژوهشی بررسی منابع درآمدی استان زنجان و شناسایی منابع جدید درآمدی در استان 1386 ( موسسه تخقیقاتی پژوهش پویان روزبه به سفارش سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ) - طرح پژوهشی بررسی کارایی شبکه های پولی و مالی استان زنجان ( همکار اصلی ) 1386 تدوین کتاب راهنما و فرصتهای سرمایه گذاری استان زنجان 1388 مشارکتی - تهیه و تنظیم کتاب قانون اصل 44 و آئین نامه های اجرایی آن 1387 - تالیف کتاب گزارش اقتصادی استان زنجان در سالهای 1385-1389

 
امتیاز دهی
 
 

^