فیروز عبادی
1391/5/15 يكشنبه   فیروز عبادی احد بگ
محل كار  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
سمت  معاون توسعه مدیریت و منابع
نشاني  زنجان -خیابان خرمشهر-جنب سازمان مسکن و شهرسازی-اداره کل امور اقتصادی و دارایی
تلفن محل كار  024-33031119
دورنگار  024-33779003
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس حسابداری کارشناس ارشد حسابداری دکتری مدیریت کسب و کار(DBA)- دکتری حسابداری
سوابق كاري 
1-ممیزی مالیاتی 2-معاون ذیحساب 3-ذیحساب دستگاههای اجرایی 4-معاون توسعه مدیریت و منابع 5-دبیر کارگروه توسعه مدیریت
مهارت ها 
مدیر پروژه -طراح سیستم های مالی بخش دولتی و خصوصی -عضو شورای نخبگان توسعه مدیریت استان -تحلیل گری سیستمهای سازمانی -مدیر پروژه هااستقرار نظام های نوین مدیریتی در دستگاه های اجرایی -ممیز و سر ممیز سیستم مدیریت کیفیت -مدرس دوره های مالی ،مدیریتی - تحول اداری ،دانشگاه -دستگاههای اجرایی

 
امتیاز دهی
 
 

^