نام زیرپورتال : یزد
آگهی های مناقصات و مزایده ها
آگهی مزایده عمومی خودرو به استناد مجوز  شماره 980017 مورخ98/4/25 کمیسیون ماده 2 اداره کل امور  اقتصادی  و دارایی استان زنجان ،تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو ROA با مشخصات ذیل به روش مزایده عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) www.setadiran.ir به فروش می رساند لذا از داوطلبان حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می  آید از تاریخ 98/7/1 تا تاریخ 98/7/11( ساعت 12 ظهر) با مراجعه  به سامانه ستاد در مزایده شرکت نمایند.
ردیف نوع خودرو مدل آدرس و تلفن محل بازدید خودرو
1 سواری پژو روا 1386 زنجان –خیابان خرمشهر –میدان شیلات  اداره کل امور  اقتصادی  و دارایی  استان زنجان تلفن33031110

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^