نام زیرپورتال : یزد
آگهی های مناقصات و مزایده ها
مزایده عمومی دو دستگاه خودرو مازاد بر نیاز

به استنادصورتجلسه کمسیون ماده 2 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به شماره 1331-115 مورخه 1397/2/4 این اداره کل در نظر دارد دو دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.از متقاضیان دعوت می شود جهت رویت خودرو ها (زنجان -خیابان خرمشهر- میدان شیلات- اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان زنجان ) و شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی از تاریخ 1397/3/1 تا تاریخ 1397 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه فرمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^