نام زیرپورتال : یزد
آگهی های مناقصات و مزایده ها
سامانه تدارکات الکترونکی دولت( ستاد)   http://setadiran.ir/setad/cms/home
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^