نام زیرپورتال : یزد
آگهی های مناقصات و مزایده ها
در سال 96 هیچگونه مناقصات و مزایده در اداره کل برگزار نگردیده است در سال 96هیچگونه مناقصات و مزایده در اداره کل برگزار نگردیده است

سانامه تدارکات الکترونکی دولت( ستاد)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^