نام زیرپورتال : یزد
اخبار

1398/6/27 چهارشنبه

تأثیر بودجه ریزی عملیاتی بر درآمد و هزینه استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل،مجید سرشاری رییس خزنه معین استان و مدرس دانشگاه در مصاحبه با واحد روابط عمومی اداره کل اظهار کرد،بودجه شاهرگ حياتي دولت است ، زيرا دولت تمام فعاليتهاي مالي خود ، اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه ها براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام ميدهد. بنابراين بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليت هاي دولت بوده و نقش بسيار مهم وحياتي در توسعه اقتصادي ملي ايفا مي نمايد.
وی افزود،از ضرورت هاي اصلاح ساختار اقتصادي اصلاح روش هاي بودجه ريزي و توزيع منابع آن مي باشد .
سرشاری ادامه داد،از آنجایي كه اختصاص هدفمند اعتبار به  فعاليتهاي هر سازمان مي تواند ضمن شفاف سازي نحوه توزيع منابع، امكان پايش عملياتي و انتظار براي دسترسي به نتايج هزينه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندي عملياتي گام موثري در افزايش كارآيي و اثر بخشي اعتبارات خواهد بود.
ایشان در خصوص ويژگي و وجه تمايز اين سيستم از سيستم بودجه متداول بیان کرد در این سیستم ، تاكيد روي اهداف،  نتايج و منابع حاصل از هريك از اقلام هزينه ها و يافتن پاسخ به اين سوال بود كه درآمد ها به چه منظور خرج ميشود.
این کارشناس خاطرنشان کرد،بودجه ریزی عملیاتی برنامه ای با تلفیق از عملکرد و بودجه سالانه است که روابط میان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. بدین معنا که با هر میزان مخارج انجام شده در چارچوب هر برنامه ای باید مجموعه معینی از اهداف تأمین شود که در این شیوه عناصر "صرفه اقتصادی " ، " کارایی " و " اثربخشی " را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه  می کنند.
وی عنوان کرد ،افزایش کارایی مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در آن، تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهمترین مسائل و چالش هایی که دستگاه ها با آن مواجه هستند،
سرشاری یادآور شد،ایجاد فرایندی منطقی برای تصمیم گیری در خصوص بودجه که به طور مستقیم با برنامه ریزی، اجرا و کنترل، ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط باشد، ارائه مبنایی برای پاسخگویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور از هدف هایی است که با بودجه ریزی عملیاتی دنبال می شود. بودجه ریزی عملیاتی در واقع بودجه را با اهداف کمی مرتبط می سازد و مشخص می کند.
ایشان ادامه دادند،بودجه ریزی عملیاتی بر پایه صرفه جویی در مصرف منابع استوار است. اگر این بررسی های اقتصادی، در فرآیند تهیه بودجه عملیاتی منظور گردد، مشاهده خواهد شد که بسیاری از دستگاه ها و ارگان های دولتی موجود و همچنین، برنامه ها و عملیات آن ها به صورت موازی و یا تحمیل شده بر منابع کمیاب کشور هستند و اگر زمانی در آینده بودجه گذار بتواند کمیت و کیفیت وظیفه هر دستگاه دولتی را برای سال آینده پیش بینی کند و هزینه واحد هر یک از عملیات را همراه با مدت زمان لازم برای اجرای آن ها، به طور  واقع بینانه در بودجه تعیین کند، در آن زمان به بودجه ریزی عملیاتی دست خواهیم یافت.
مدرس دانشگاه بیان کرد،در بودجه ریزی عملیاتی  ، توجیهات علمی و قانونمندی های لازم و رایج در کشورهای پیشرفته لحاظ می شود و با توجه به سئوالاتی از قبیل : بیلان کار دستگاه چگونه بوده است؟، نتایج حاصل از فعالیت دستگاه دولتی چگونه و با چه کارآیی نصیب مردم شده است؟ ،آیا ارزش فعالیت دستگاه های دولتی، در برابر هزینه های واقعی که صرف ایجاد آن ها شده است،توجیه پذیر است؟، آیا با نگهداری سقف هزینه ها    می توان خدمات بیشتری، با کیفیت بالاتر و اتلاف وقت کمتری به مردم عرضه کرد؟، تنظیم می شود.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^