پیوندها

گزارشات اقتصادی
ردیف  عنوان دانلود فایل
1

گزارش عملکرد اقتصادی  به همراه برنامه هاو دستاوردهای استانی اقتصاد مقاومتی و سند راهبردی وزارت دارایی اموراقتصادی و دارایی

دانلود
2

بررسی شاخص  شاخص های تحقق اقتصاد  مقاومتی

دانلود
3

بررسی صادرات بخش کشاورزی  در استان زنجان

دانلود
فايلها
ويرايش دوم فايل شاخص قيمت کالاها و خدمات.pdf 1.52 MB
فايل تراز بازرگاني اصلاحي هفتم .pdf 2.01 MB
بيشتر
^