پیوندها

گزارشات اقتصادی
فايلها
ايران از منظر شاخص هاي بين المللي.pdf 1.03 MB
فايلها
سهم کالاهاي دانش بنيان در تجارت ايران.pdf 856.965 KB
فايلها
تحليلي بر سياست هاي ارزي.pdf 1.01 MB
بررسی حساب های منطقه ای بین سالهای 90-94
فايلها
بررسي حسابهاي منطقه اي بين سالهاي94-90.pdf 947.421 KB
ردیف  عنوان دانلود فایل
1

گزارش عملکرد اقتصادی  به همراه برنامه هاو دستاوردهای استانی اقتصاد مقاومتی و سند راهبردی وزارت دارایی اموراقتصادی و دارایی

دانلود
2

بررسی شاخص  شاخص های تحقق اقتصاد  مقاومتی

دانلود
3

بررسی صادرات بخش کشاورزی  در استان زنجان

دانلود
فايلها
ويرايش دوم فايل شاخص قيمت کالاها و خدمات.pdf 1.52 MB
فايل تراز بازرگاني اصلاحي هفتم .pdf 2.01 MB
بيشتر
^