پیوندها

نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال زنجانزیرپورتال زنجان
صفحه نخست
Collapse مسئولان  اداره کلمسئولان اداره کل
معاونین اداره کل
مسئولان سازمانهای وابسته در استان
مدیران بانکهای استان
مدیران بیمه های استان
قوانین
Collapse قوانین قوانین
قوانین و مقررات واحد های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
بخشنامه ها و آیین نامه ها
دستورالعمل بروز رسانی
Collapse سیمای اقتصادی استانسیمای اقتصادی استان
آشنایی با استان زنجان
قابلیت های اقتصادی
تنگناهای اقتصادی
گزارشات اقتصادی
گزارشات 97
Collapse ارتباطات و اطلاع رسانیارتباطات و اطلاع رسانی
دانلود کتاب راهنمای ارباب رجوع
Expand ثبت شکایت ارباب رجوعثبت شکایت ارباب رجوع
Expand نظرسنجی از ارباب رجوعنظرسنجی از ارباب رجوع
Expand درخواست ملاقات با مدیرکلدرخواست ملاقات با مدیرکل
Expand ارسال پیام برای مدیرکلارسال پیام برای مدیرکل
Collapse خدمات الکترونیکیخدمات الکترونیکی
Expand فرم الکترونیکی سنجش رضایتمندی دستگاه های اجراییفرم الکترونیکی سنجش رضایتمندی دستگاه های اجرایی
خدمات و فرآیند های اداره کل
Collapse   سند راهبردی سند راهبردی
چشم انداز وظایف اداره کل
هفت اولویت راهبردی وزارتخانه
اهداف راهبردی اداره کل
اقدامات راهبردی اداره کل
پیشنهادات راهبردی
عملکرد اداره کل طی سال 1397
پرسشهای متداول
تماس با ما
صفحه جدید_کانورت 95_زنجان
نقشه سایت
قرارداد بیانیه توافق سطح خدمات
Collapse معرفی اداره کلمعرفی اداره کل
نمودار سازمانی
تاریخچه اداره کل
اهداف و ظایف
چشم انداز اداره کل
تالار گفتگو
نظام پیشنهادات
شورای هماهنگی مدیران واحد های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان زنجان
اتاق فکر
حریم خصوصی
^