پیوندها

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

* -به کدام واحد یا واحدهایی مراجعه نموده اید لطفا بیان نمایید؟
* -علت مراجعه خود رابیان نمایید؟
-تعداد دفعات مراجعه جهت دریافت خدمت را مرقوم فرمایید.
-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بطور شفاف و دقیق برای خدمات مورد درخواست به شما ارایه شده است؟
-آیا خدمت مورد نظر در موعد مقرر انجام شده است؟
-نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟
-نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم فرمایید؟
-چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است آن را ذکر فرمایید؟
-نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور ذکر فرمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

جهت ارتباط مستقیم بامدیر کل می توانید از صندوق مربوطه نصب شده در محل وروی اداره کل استفاده نمایید.ضمنا جهت رفاه شما شهروندان گرامی،در سایت اداره کل منوی سیستم ارتباط مردمی با مدیر کل و درخواست ملاقات با مدیر کل در نظر گرفته شده است.
آدرس پست الکترونیکی:zanjan@mefa.gov.ir
آدرس سایت اینترنتی: zn.mefa.ir
^