پیوندها

متون عمومي
هفت اولویت راهبردی وزارت امور اقتصادی ودارایی
پیام وزیر:
بسمه تعالی
هر مجموعه­ای اگر بخواهد موثر، منسجم و موفق باشد باید ایده روشنی نسبت به آینده داشته باشد. سازمان­ها از جمله وزارت اقتصاد اگر هدف و راهبرد مشخصی نداشته باشد، دچار روزمرگی، انفعال، تعلل و رخوت می­شوند. به همین جهت از روز اولی که کار را در وزارت اقتصاد شروع کردم فرآیند مدیریت استراتژیک آغاز شد و تا روز آخر نیز ادامه خواهد داشت.
حاصل این حرکت، سند اولویت های راهبردی وزارت است که تمام اعضای خانواده وزارت اقتصاد و امور دارایی باید خود را نسبت به آن متعهد بدانند. تمام زیرمجموعه های وزارت اقتصاد موظف هستند که اهداف کمی و اقدامات عملی راهبردی خود را در پاسخ به اولویت های راهبردی ابلاغ شده تهیه و تنظیم کنند. اگر ما به اهداف و راهبردهای خود اعتقاد و تعهد عملی نداشته باشیم، دیگران هم به ما و اهدافمان اعتقاد نخواهند داشت. نظارت بر اجرای راهبردها بخشی از چرخه مدیریت راهبردی است که برای وزارتخانه تدارک شده است. مصمم به پیگیری عملیاتی شدن راهبردها هستم.
این را نیز باید اضافه کنم که ترکیبی از انضباط و انعطاف است که می­تواند ما را به موفقیت برساند. انضباط یعنی تعهد به اهداف و راهبردهای از پیش تعیین شده و انعطاف یعنی پاسخگویی فعالانه و هوشمندانه به تغییرات.
تمام این تلاش ها برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی امروزی و فردای ایرانیان است. تمام اهداف و افکار خوب تا زماتی که روی کاغذ هستند بی تاثیرند، عمل و اقدام است که ما را به توسعه می رساند البته اقدام هدفمند و مدبرانه.
در راه دستیابی به چشم انداز وزارت اقتصاد دست تمام همکاران خودم را در خانواده بزرگ وزارت اقتصاد می فشارم. وزارت اقتصاد باید در بین سازمان های دولتی و عمومی نمونه و الهام بخش مدیریت راهبردی و اقدام هدفمند باشد و این میسر نخواهد شد مگر با عنایت خداوند منان و حمایت تمام همکاران.
علی طیب نیا
اولویت ها به شرح ذیل می باشند:


بيشتر
^